Instytut LB Medical

Więcej

Misja

Nadrzędną wartością Instytutu LB Medical jest promocja zdrowia, profilaktyka chorób oraz podnoszenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia. Instytut tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, komunikacji zdrowotnej, prawnicy, farmakoekonomiści oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich. Stawiamy na komunikacjęedukację w imię poprawy jakości i wydłużenia życia w zdrowiu Polaków . Podejmujemy działania ważne z perspektywy zdrowia publicznego, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia,  profilaktyki chorób oraz podnoszenia standardów diagnostycznych i terapeutycznych w naszym kraju.
Budowanie świadomości problemów zdrowotnych oraz edukowanie na temat profilaktyki oraz rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych to nasz nadrzędny cel. W swoich działaniach łączymy doświadczenie ekspertów medycznych, prawników,  specjalistów od komunikacji z doświadczeniem pacjenta i ich rodzin, co daje nam możliwość angażowania się w sprawy ważne dla pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych oraz prawo do społecznej dyskusji o najważniejszych problemach zdrowotnych.
Misją Instytutu jest polepszanie jakości życia pacjentów i wspieranie systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach naukowych evidence based. Naszym celem jest również budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, eksperckim i pacjenckim. Konsolidacja tych środowisk jest jednym z filarów działalności Instytutu. To dzięki temu możliwy jest realny wpływ na poprawę kondycji ochrony zdrowia Polaków.

Rada naukowa

Marta Domańska

Zuzanna Bieńko

Arkadiusz Pączka

dr n. med. Sławomir Chomik

Marcin Olkowicz

Piotr Zimolzak

Monika Bartwicka

Aleksander Grot

Dorota Kiliańska

Mateusz Konwerski

Cele i sposoby realizacji

Instytut realizuje swoje cele poprzez działania, takie jak:

 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
 • Inicjowanie kampanii społeczno-edukacyjnych oraz spotkań tematycznych dotyczących tematyki zdrowotnej
 • Opracowanie i organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych
 • Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
 • Wykonywanie i realizowanie badań związanych z tematyką zdrowotną
 • Edukowanie na temat profilaktyki i rozwiązań terapeutycznych
 • Wspieranie systemu ochrony zdrowia
 • Prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach evidence based
 • Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, pacjenckim i lekarskim
 • Zwiększanie wiedzy społeczeństwa i podnoszenie świadomości problemu zdrowotnego
 • Dbanie o komunikację między jednostką a systemem opieki zdrowotnej oraz systemem wsparcia społecznego jednostki
 • Aktywne angażowanie się w sprawy pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych

Partnerzy
i współpraca

 • CLICLI_2
 • SWSW_2