Instytut LB Medical

Więcej

Misja

Nadrzędną wartością Instytutu LB Medical jest promocja zdrowia, profilaktyka chorób oraz podnoszenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia. Instytut tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, komunikacji zdrowotnej, prawnicy, farmakoekonomiści oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich. Stawiamy na komunikację, edukację w imię poprawy jakości i wydłużenia życia w zdrowiu Polaków. Podejmujemy działania ważne z perspektywy zdrowia publicznego, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia,  profilaktyki chorób oraz podnoszenia standardów diagnostycznych i terapeutycznych w naszym kraju. Budowanie świadomości problemów zdrowotnych oraz edukowanie na temat profilaktyki oraz rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych to nasz nadrzędny cel. W swoich działaniach łączymy doświadczenie ekspertów medycznych, prawników,  specjalistów od komunikacji z doświadczeniem pacjenta i ich rodzin, co daje nam możliwość angażowania się w sprawy ważne dla pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych oraz prawo do społecznej dyskusji o najważniejszych problemach zdrowotnych.
Misją Instytutu jest polepszanie jakości życia pacjentówwspieranie systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach naukowych evidence based. Naszym celem jest również budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, eksperckim i pacjenckim. Konsolidacja tych środowisk jest jednym z filarów działalności Instytutu. To dzięki temu możliwy jest realny wpływ na poprawę kondycji ochrony zdrowia Polaków.

Ekspertyza

Działalność Instytutu skupia się wokół zdrowia publicznego. Prowadzimy badania społeczne, analizujemy najbardziej palące problemy polskiego systemu ochrony zdrowia przy współpracy z Radą Naukową Instytutu.
Angażujemy się w nagłaśnianie ważnych społecznie tematów, współpracując z organizacjami pacjenckimi, lekarskimi, naukowymi, które mają realny wpływ na zmiany systemowe i poprawę sytuacji pacjentów.
Realizujemy kampanie, które poruszają ważkie tematy i zachęcają do ogólnopolskiej, angażującej głównych interesariuszy dyskusji. Wychodząc z inicjatywą, chcemy angażować społeczeństwo do uczestniczenia w zmianach.

Cele i sposoby realizacji

Instytut realizuje swoje cele poprzez działania, takie jak:

 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
 • Inicjowanie kampanii społeczno-edukacyjnych oraz spotkań tematycznych dotyczących tematyki zdrowotnej
 • Opracowanie i organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych
 • Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
 • Wykonywanie i realizowanie badań związanych z tematyką zdrowotną
 • Edukowanie na temat profilaktyki i rozwiązań terapeutycznych
 • Wspieranie systemu ochrony zdrowia
 • Prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach evidence based
 • Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, pacjenckim i lekarskim
 • Zwiększanie wiedzy społeczeństwa i podnoszenie świadomości problemu zdrowotnego
 • Dbanie o komunikację między jednostką a systemem opieki zdrowotnej oraz systemem wsparcia społecznego jednostki
 • Aktywne angażowanie się w sprawy pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych

Partnerzy
i współpraca

 • CLICLI_2
 • SWSW_2