Badanie „Jak Polacy dbają o swoje zdrowie?”

Instytut LB Medical wraz z Agencją Badań i Opinii SW Research sprawdzili „Jak Polacy dbają o swoje zdrowie?”. Badanie zostało zrealizowane przez agencję SW Research w dniach 26-27.04.22 techniką CAWI na panelu badawczym SW PANEL, na reprezentatywnej próbie n=1020 dorosłych Polaków.