Badanie „Świadomość Polaków o przewlekłej chorobie nerek”

Instytut LB Medical we współpracy z Agencją Badań Rynku i Opinii SW Research zbadali świadomość Polaków na temat choroby populacyjnej jaką jest przewlekła choroba nerek. Badanie „Świadomość Polaków o przewlekłej chorobie nerek” zostało zrealizowane przez agencję SW Research w dniach 22-23.02.22 techniką CAWI na panelu badawczym SW PANEL, na reprezentatywnej próbie n=1015 dorosłych Polaków.