Konferencje, kongresy, debaty

W dniach 26-27 kwietnia 2022 w Warszawie odbyło się organizowane przez nas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Podczas wydarzenia eksperci mówili o tym jak unikać powikłań w cukrzycy typu 2 zarówno nefrologicznych jak i sercowo-naczyniowych, ale również o nowoczesnych terapiach i technologiach wydłużających życie z cukrzycą. Partner strategiczny wydarzenia – Novo Nordisk, pozostali partnerzy: Abbott, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Medtronic oraz Proglikemia.

30 czerwca 2022 byliśmy partnerem wydarzenia organizowanego co roku przez WPROST, „Wizjonerzy Zdrowia 2022”. Podczas dyskusji „Zdrowie Polaków 2022 r. Jak leczyć pandemie XXI wieku: choroby nerek, cukrzycę, otyłość, nieswoiste zapalenia jelit.” eksperci podkreślili, że oprócz profilaktyki pierwotnej i wczesnej diagnostyki ważne jest również wdrażanie nowoczesnego leczenia na jak najwcześniejszym etapie choroby, co pozwoli w przyszłości przynieść oszczędność dla systemu ochrony zdrowia, a co najważniejsze, znacznie polepszyć jakość i długość życia pacjentów.

23 września 2021 odbyła się debata realizowana przez Grupę Medialną Fratria, której byliśmy współorganizatorem. Eksperci dyskutowali o tym, jak zniwelować wpływ czwartej fali COVID-19 na zdrowie Polaków.

8 września 2021 uczestniczyliśmy w Forum Ekonomicznym. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i przedstawiło raport, którego jesteśmy realizatorem, „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, analogi GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji. Rekomendacje zmian.”, wzięliśmy także udział w panelu „Wykorzystać szansę – pandemia COVID-19 początkiem wprowadzania usług do polskich aptek”.

22 czerwca 2021 wzięliśmy udział w dyskusji systemowej o cukrzycy i jej powikłaniach na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy wraz z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków.

10 marca 2021 konferencja inaugurująca ogólnopolską kampanię na rzecz zdrowia psychicznego kobiet #wKobiecejGłowie.

3 marca 2021 konferencja otwierająca ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną #PracujzGłową na temat zdrowia psychicznego pracowników.

22 grudnia 2020 miała miejsce konferencja kampanii NASZAwtymGŁOWA poświęconej kondycji psychicznej Polaków, która ma pomóc w oswojeniu tematu i wskazaniu działań, które chronią zdrowie psychiczne oraz poinformowaniu, gdzie szukać pomocy.

10 grudnia 2020 uczestniczyliśmy w konferencji „Priorytety zdrowotne Polaków w 2021 roku”, zorganizowanej przez Agencję Badań Medycznych. Kluczowym tematem spotkania były obszary zdrowia, które szczególnie wymagają wsparcia publicznego. Wśród nich można wyróżnić choroby rzadkie. Agencja z początkiem roku planuje ogłosić konkurs, którego celem jest opracowanie nowych procedur terapeutycznych właśnie w obszarze chorób rzadkich. Budżet i wartość dofinansowania badań wyniesie 100 mln zł.